Stabschef/TIB-Tjänsteman i beredskap

Målgrupp är de personer i kundens krisledning som ska ha en djupare förståelse och kunskap kring stabsarbete, de kanske ska vara stabschef, TIB eller sitter på någon expert/specialistfunktion där fördjupade kunskaper behövs.

Förkunskap:

Utbildningen anpassas så att deltagarna kan nyttja sina tidigare erfarenheter och sin ordinarie roll i sin ”hemmastab”. Utbildningen är anpassad för att deltagare från de olika beställarna ska kunna gå tillsammans men kan även genomföras som kommun/organisationsspecifik.

Praktisk information:

Stabschefsutbildningen omfattar två heldagar med fokus på praktisk tillämpning och grundar sig på stabsmetodikutbildningen, tider anpassas efter kundens behov. Inför utbildningarna genomförs en uppdragsdialog med beställaren(-na) för att fånga upp och tydliggöra mål och syfte med utbildningen samt önskemål om anpassning. 

Kursbeskrivning:

Dag 1

 • Presentation av kurs, deltagare, föreläsare och praktiska detaljer
 • Repetition av stabsmetodik
 • Stabschefsrollen, uppgift, ansvar och innebörd
 • Organisering av staben och dess olika funktioner
 • Praktisk tillämpning

Dag 2

 • Grunder i beslutsfattning, olika metoder
 • Praktisk tillämpning
 • Fördjupning i gemensamma grunder för samverkan och ledning
 • Praktisk tillämpning
 • Avslutande diskussion
 • Utvärdering