Första hjälpen och HLR med hjärtstartare (AED)

Utbildningen ger dig kunskap hur man ska agera om någon drabbas av en akut sjukdom eller olycka, hur man ska agera vid ett hjärtstopp samt hur man använder en hjärtstartare. Kunskap som kan vara direkt livsavgörande. Kursen riktar sig till alla medarbetare inom organisationen.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Om SOS Alarm

 • L-ABCDE att bedöma och prioritera

 • Första hjälpen vid vanliga sjukdomsfall

 • Första hjälpen vid vanliga olycksfall 
 • Om hjärtstopp
 • Praktiska moment: 
  • Att utföra hjärt- och lungräddning
  • Att hantera en hjärtstartare
  • Att agera vid luftvägsstopp
  • Att placera i stabilt sidoläge

 

Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna känna till hur man agerar när någon drabbas av en akut sjukdom eller olycka. Deltagarna ska kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR och kunna använda en hjärtstartare i samband med plötsligt hjärtstopp.

Dokumentlista: