Första hjälpen och HLR med hjärtstartare (AED)

Utbildningen ger dig kunskap om vad man ska göra vid hjärtstopp, luftvägstopp eller vid personolycka. Kunskap som kan vara direkt livsavgörande. Kursen riktar sig till alla medarbetare inom organisationen.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

HLR-rådets kompetensbevis utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Information om HLR-rådet.
 • Vårt ansvar.
 • L-ABC / Första hjälpen
  • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
  • L – Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
  • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
  • B – Blödning (Stoppa blödningar)
  • C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
  • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
  • Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
 • Hjärtstopp, HLR och smitta:
  • Medvetande- och andningskontroll, larmning, HLR vid hjärtstopp, stabilt sidoläge.
  • Praktisk övning.
 • Luftvägsstopp:
  • Effektiv hosta/milt luftvägshinder.
  • Ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder.
  • Medvetslös person med luftvägsstopp.
  • Övning med en respektive två livräddare.
 • Hjärtstartarutbildning (AED):
  • Utföra HLR med hjälp av en hjärtstartare.
  • Tvålivräddarteknik.
 • Hantering av specifika scenarion, t ex. trafikolycka.

Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

Förslag på tillval:

·         Brännskador
·         Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
·         Akuta sjukdomar
·         Kläm- och krosskador
·         Fallskador samt nack- och ryggskador
·         Kem- och frätskador
·         Ögonskador
·         Elskada

Dokumentlista: