Program

Vi förmedlar kunskaper och färdigheter, ger verktyg och metoder samt visar goda exempel, så att du och din organisation på egen hand kan hantera arbetslivets händelser. Vi erbjuder företagsanpassade program över hela landet och bland våra kursdeltagare finns medarbetare från både privata företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter. 

Har du frågor eller önskar en offert? Ring Erika Hansen Sjöman på  telefonnummer 031- 760 87 81 eller skriv till utbildning@ledargruppen.se

 
 

Krisledningsprogrammet - skapar kontinuitet i krisberedskapen

Krisledningsprogrammet är ett företagsanpassa specialprogram som säkerställer organisationens förmåga att hantera större oväntade händelser. Genom regelbunden återkommande utbildning och övning befästs metoder och rutiner.

Övning ger färdighet

Vi på Svenska Ledargruppen har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer i kris. Vi har insett vikten av att ha en beprövad arbetsmetodik och rutiner som övas regelbundet några gånger per år. I den stressade akuta situationen fungerar bara det som ”sitter i ryggmärgen” och är väl inövat.

Genom Krisledningsprogrammet hjälper vi dig att upprätthålla kontinuitet och en god krisberedskap i organisationen.

Uppstart i tre steg

Första året inleds med en grundläggande krisledningsutbildning om tre halvdagar anpassad efter er organisation. Vi går igenom huvudområdena samt era risker, er dokumentation och mallar, samt ger en introduktion till stabsarbete. Enklare scenarioövningar i varje område belyser på ett tidigt stadium de brister som behöver fokuseras på.

Andra året och därefter

Efter år ett rullar sedan krisledningsprogrammet vidare med tre halvdags scenarioövningar relaterade till den egna verksamheten. Vi fördjupar oss regelbundet inom:

  • Stress- och krishantering.
  • Kontinuitetsplanering.
  • Information och media.

Varje övningstillfälle innehåller alla områden men fördjupas inom ett huvudområde. För att få en mer realistisk övning kan vi addera figuranter och erbjuda motspel.

Årligt krisledningsseminarium

Varje år arrangerar vi ett krisledningsseminarium. Under en halvdag bjuder vi på intressanta och relevanta föreläsningar med exempel från verkligheten. Tillfälle ges till erfarenhetsutbyte mellan andra organisationer inom programmet.

Larmtest

Inom programmet ingår ett oförberett larmtest på valda delar av krisledningsorganisationen. Vi utvärderar och diskuterar gemensamt återkoppling och kommunikationsvägar.

  • Var vi mentalt förberedda?
  • Visste vi vad som skulle göras?
  • Fungerade larm- och informationskedjan?
  • Hade vi resurser att möta media?