Brandskydd på byggarbetsplats

Kursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap om vilka krav som ställs på brandskyddet på en byggarbetsplats. Den ger dig också kunskaper om vad du behöver tänka på för att undvika att en brand uppstår på en byggarbetsplats eller att den, om den ändå uppstår, får så små konsekvenser som möjligt. Kursen är avsedd för arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser. Det kan t.ex. vara byggherrar, BAS-P/U, platschef, arbetsledare eller skyddsombud.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursen genomförs antingen efter ett förutbestämt schema som följer de punkter som är angivna här nedan. Vi kan även anpassa upplägget och innehållet efter ett specifikt byggprojekt. Det finns också möjlighet att vi håller kursen ute på byggarbetsplatsen.

Kursinnehåll:

 • Lagar och regler som ställer krav på brandskydd under byggtid
 • Ansvar och planering
 • Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser 
 • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd
 • Utrymning från byggarbetsplatser
 • Riskidentifiering och riskbedömning
 • Riskreducerande åtgärder
 • Byggbodar och containrar
 • Brandfarliga Heta Arbeten
 • Släckutrustning
 • Brandskydd vid ändring- och ombyggnation
 • Kontrollpunkter och kontrollronder
 • Dokumentation och uppföljning
 • Räddningstjänstens insatsmöjligheter

Kursmål:
Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.
 

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: