Välkommen till Utbildningsavdelningen!

Vi hjälper dig se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå. Vi ser över utbildningsnivå och planerar vilka utbildningar som behövs för olika personalgrupper. Sedan sköter vi all bokning, skickar inbjudan till kursdeltagarna och dokumenterar slutligen det hela i vårt webbsystem Utbildningsavdelningen. Dit får du en egen inloggning och kan följa medarbetarnas utbildningsstatus i realtid - allt enkelt med ett knapptryck.

E-posta oss för mer information och offert eller ring Johanna Sunjevaric Alm 031-797 78 14