Arbetsmiljö Grund

Kursen riktar sig till dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper och kunskap om Arbetsmiljölagens krav på företag och organisationer.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Denna utbildning riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete. Den ger baskunskap i Arbetsmiljölagens krav på företag och organisationer och ger grunden för fortsatt utbildning inom ämnet.  

Kursinnehåll: 

  • Arbetsmiljö – termer och lagar. 
  • Skyldigheter och rättigheter i lagstiftningen. 
  • Föreskrifter. 
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursmål:

Målet är att kursdeltagaren ska få kunskap och förståelse för arbetsmiljölagen, olika föreskrifter och vilka krav dessa ställer på organisationen, chefer och medarbetare. Deltagaren ska även få teoretisk kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: