Arbetsmiljö Grund

Kursen riktar sig till dig, som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper och kunskap om Arbetsmiljölagens krav på företag och organisationer. *Kursen berör även AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Under kursen går vi igenom grundläggande krav och regler i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Kursinnehåll:

 • Grundläggande stress- och krishantering.
 • Arbetsmiljölagen, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Tillfredsställande arbetsmiljö – vad är det?
  • Samverkan.
  • Grundläggande kompetens.
 • Att organisera arbetsmiljöarbetet.
  • Skyddsansvar och straffansvar.
  • Organisation, roller och ansvar.
  • Vilka risker har vi?
  • Handlingsplan.

Kursmål:

Att få en grundläggande arbetsmiljökunskap och förståelse för de krav som Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer på organisationer, chefer och medarbetare. Samt att få praktiska kunskaper för att kunna medverka i den egna organisationens arbetsmiljöarbete.

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: