Arbeta som skydds/arbetsmiljöombud

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli skyddsombud eller arbetsmiljöombud och som ska arbeta med organisationens arbetsmiljöfrågor.

Förkunskap:

Arbetsmiljö Grund eller motsvarande.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Kort repetition av kraven enligt:
  • Arbetsmiljölagen.
  • Första hjälpen och krisstöd.(AFS 1999:7)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. (AFS 2001:1)
 • Vad innebär Arbetsmiljölagens krav på samverkan?
 • Organisation, roller, ansvar.
 • Skyddsombudets uppgifter och rättigheter.
  • Rätten att kräva åtgärder.
  • Skyddsombudsstopp.
  • Information, tystnadsplikt.
  • Ledighet.
  • Val av skyddsombud.

Kursmål:

Att få en god förståelse för Arbetsmiljölagens villkor för skyddsombud/arbetsmiljöombud samt praktisk kunskap för att kunna medverka i den egna organisationens arbetsmiljöarbete.

Dokumentlista: