Villkor

Anmälan
Anmälan registreras och hanteras på denna webbsida. När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en mailbekräftelse till dig. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig via mail och du kan då stå som reserv om någon avbokar sin plats. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med oss.

Betalningsvillkor
Fakturering efter sedvanlig kreditprövning.
Moms tillkommer på samtliga avgifter. Betalning sker mot faktura i efterskott.
30 dagar netto, dröjsmålsränta diskonto + 8 %.
Fakturerings- eller expeditionsavgifter tillämpas ej.
Svenska Ledargruppens abonnemangskunder har 10 % rabatt på ordinarie pris för öppna utbildningar.

Avbokning
Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 14 kalenderdagar före bokat utbildningstillfälle utgår ingen kostnad. Vid avbokning 13-5 kalenderdagar före bokat utbildningstillfälle debiteras 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras hela avgiften. 

Anmälan registreras och hanteras på denna webbsida. När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en mailbekräftelse till dig. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig via mail och du kan då stå som reserv om någon avbokar sin plats.

Inställd kurs
Då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in eller senarelägga en kurs. Detta gäller även då läraren/föreläsaren akut insjuknar och en lämplig ersättare inte kan anskaffas.

I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till nytt kurstillfälle alternativt krediteras (återbetalas) hela kursavgiften. Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

Äganderätt till utbildningsinnehåll
Äganderätten till kursmaterial, kursinnehåll, kursens upplägg och genomförande innehavs av Svenska Ledargruppen. Med kursmaterial avses i denna punkt all material som Svenska Ledargruppen framtagit själva eller genom underkonsulter och som används i utbildningen. Kursmaterialet som kund/deltagare får tillgång till i samband med kurs är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller mångfaldigas i någon form.

Lagring av personuppgifter
Kursdeltagarens personuppgifter sparas för kursers genomförande och kursintyg samt för att i efterhand kunna verifiera genomförd kurs. Vi garanterar att personuppgifter inte vidarebefordras till tredje part.

Force majeure
Vi ansvarar inte för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Ledargruppen och Dataskyddsförordningen

 
 

Kontaktinformation

Telefon: 031-760 87 99 (växel)           

E-post: info@ledargruppen.se

Göteborg

Linköping