Svenska Ledargruppen - våra utbildningar

Ledargruppen har ett brett spektra av öppna och företagsanpassade utbildningar, framförallt inom våra områden arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vårt kursutbud hittar du under Utbildningar, där du enkelt bokar öppna utbildningar, företagsanpassade utbildningar eller övningar.  

Är det något du saknar i vårt kurs- och övningsutbud, hör av dig, så ordnar vi det!

Svenska Ledargruppen en helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi hjälper organisationer att utveckla en trygg miljö. Vi förebygger problem, stödjer i ett akut skede och minskar konsekvenserna efter en händelse.

Läs mer om oss på vår hemsida

Nytt kursupplägg – lärarledd kurs på distans kombinerad med självstudier via läroplattform

Under pandemin har vi på Ledargruppen storsatsat på att konvertera våra fysiska utbildningar till lärorika och pedagogiska distansutbildningar. Distanskursen inleds med en introduktion på Teams, därefter genomförs självstudier i läroplattform med stöd av lärare där text, film och quiz blandas med reflektioner. Avslutningsvis sker det lärarledda diskussioner via Teams som bland annat baseras på kursdeltagarnas reflektioner. Diskussioner och erfarenhetsutbyte sker både i stor grupp och i mindre diskussionsgrupper via Teams. Vi vet hur viktigt det är med en kursledare och andra kursdeltagare för att diskutera och utbyta erfarenheter.  

Vi har redan konverterat ett antal kurser och fler är på gång. Vi kan dessutom hjälpa dig att göra din egen kompletta och kundanpassade internutbildning. Hör av dig till oss om du vill veta mer! 

Utbildningsavdelningen

Genom abonnemanget Utbildningsavdelningen kan vi ta helhetsansvaret och se till att er organisation är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå. Vi inventerar er utbildningsstatus, roller och behov och planerar sedan vilka utbildningar som behövs, bokar, skickar inbjudan och dokumenterar.  
Här kan du läsa mer om Utbildningsavdelningen.