Nytt kursupplägg – lärarledd distans kombinerat med självstudier via e-learning

Under pandemin har vi på Ledargruppen storsatsat på att ta fram nya utbildningar som fungerar på distans, så kallade Blenden learning*. Vi vet hur viktigt det är med en lärare och andra kursdeltagare för att diskutera och utbyta erfarenheter. Efter att vi under hösten byggt en komplett studio har arbetet fortsatt för att ”konvertera” våra fysiska utbildningar till trevliga och lärorika distansutbildningar. Vårt upplägg bygger normalt på en introduktion med lärare via Teams, sedan självstudier via e-learning med stöd av lärare, där text, film, quiz blandas med reflektioner. Efter detta blir det lärarledda diskussioner via Teams som bland annat baseras på kursdeltagarnas reflektioner. Diskussioner och erfarenhetsutbyte sker både i stor grupp och i mindre diskussionsgrupper via Teams. Vi har redan ”konverterat” flera kurser och fler är på gång - Välkommen med din bokning!

PS. Vi kan dessutom hjälpa dig att göra din egen kompletta och kundanpassade internutbildning. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

* Blended learning är kurser där lärarledd distans kombinerat med lärarledda självstudier via e-learning på en webbaserad utbildningsplattform, LMS (learning management system).

Svenska Ledargruppen - Utbildningsavdelningen

Svenska Ledargruppen har ett brett spektra av öppna och företagsanpassade utbildningar, framförallt inom våra områden arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi genomför såväl byggarbetsmiljösamordnar- och brandutbildningar som krislednings- och utrymningsövningar. Vi hjälper dig till en tryggare arbetsplats.

Förutom grundutbudet erbjuder vi utbildningar inom ledarskap och organisationsutveckling samt genomför uppdragsutbildningar. 

För att göra det enklare för våra kunder har vi samlat utbudet av utbildning och övning under namnet Utbildningsavdelningen. Här kan du enkelt boka öppna utbildningar, företagsanpassade utbildningar eller övningar. Om du önskar, kan vi även ta helhetsansvaret och se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå. Vi ser då över utbildningsstatus och planerar sedan vilka utbildningar som behövs, bokar, skickar inbjudan och dokumenterar. 

Är det något du saknar i vårt kurs- och övningsutbud, hör av dig, så ordnar vi det!

Svenska Ledargruppen en helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi hjälper organisationer att utveckla en trygg miljö. Vi förebygger problem, stödjer i ett akut skede och minskar konsekvenserna efter en händelse.

Läs mer om oss på vår hemsida.