Enklare elarbeten - Fastighet

Verksamhetspersonal som arbetar på fastigheter och där enklare elarbeten behöver genomföras. Repetitionsutbildning ska ske minst med 3 års mellanrum.

Förkunskap:

Inga särskilda förkunskaper.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Vi går igenom:

  • Elolyckor
  • Kortare ellära
  • Ansvar och skyldigheter
  • Det här får ni göra och detta måste en behörig installatör göra.
  • Utbyte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V vilka ingår i fast installerad anläggning, dock inte inom explosionsfarliga rum.
  • Utbyte av ljuskälla, t.ex. glödlampa och lysrör, proppsäkring och liknande förbrukningsmaterial.
  • Fast anslutning och utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen i lokaler.
  • Kontrollrutiner före och efter arbeten.
  • Praktiska moment

Dokumentlista: