Öppna utbildningar

Vi förmedlar kunskaper och färdigheter, ger verktyg och metoder samt visar goda exempel, så att du och din organisation på egen hand kan hantera arbetslivets händelser. Här kan du läsa mer om våra öppna utbildningar samt göra en anmälan. Vi erbjuder fysiska kurser på plats hos oss eller på distans - välj själv vad som passar dig bäst!

Arbetsmiljö
Grund

Arbetsmiljölagen och dess grundkrav. Skyddsansvar och tillbud/incidenthantering. Säkerhetsarbete.

Läs mer

Allmän brandkunskap

Grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och hur man agerar vid uppkommen brand.

Läs mer

Första hjälpen/HLR m hjärtstartare (AED)

Livsavgörande kunskaper om hur man agerar vid akuta sjukdomar eller olyckor samt vid hjärtstopp.

Läs mer

Stress och kris
Grund

Förståelse och kunskap om stress- och krisreaktioner. Rutiner kring omhändertagande och stöd.

Läs mer

Arbetsmiljö Fördjupning

Fördjupade kunskaper, metoder och mallar om Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Läs mer

Heta
Arbeten

Rutiner vid Heta Arbeten eller beställning av Heta Arbeten enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer.

Läs mer

Krisledning
Grund

Stabsmetodik, handlingsplaner och teori kring olika krishändelser för Krisledningsgruppen

Läs mer

Vuxen-HLR med hjärtstartare (AED)

Kunskap och praktisk övning hur man ska agera vid ett hjärtstopp eller ett luftvägsstopp.

Läs mer

Kombiövning, Brandskydd & HLR

Fartfylld scenarioövning där du får öva hjärt-lungräddning samt brandskydd teoretisk och praktiskt.

Läs mer

Krisledningsövning
-skräddarsydd för er

Övning efter Krisledning Grund. Vi skräddarsyr krisledningsövningen efter era behov och önskemål.

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Grundläggande kunskaper genom en workshop med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer

Stoppa
Blödningen

Utbildningen ger dig kunskaper och praktisk övning i första hjälpen med fokus på stoppa blödning.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Grund

Arbetsmiljölagens krav vid fördelning av arbetsmiljö- uppgifter (inklusive mallar)

Läs mer

Hot och
våld

Hur hot- och våldssituationer uppkommer, hur de kan förebyggas och vad man kan göra i ett akut läge.

Läs mer

Kamratstöds-
utbildning Grund

Grundläggande kurs, riktar sig till blivande kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grund

Grundläggande kunskaper om brandskydd, teori och övning. Utrymning och utrymningsorg.

Läs mer

Arbeta som skydds/
arbetsmiljöombud

Roller, befogenheter och uppgifter som ombud. Samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare.

Läs mer

Hot och våld Introduktion

Grundläggande förståelse om krav som ställs och faktorer som påverkar det förebyggande arbetet.

Läs mer

Kamratstöds-
utbildning Repetition

Repetitionsutbildning som riktar sig till befintliga kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Fördjupning

Systematiskt Brandskyddsar-bete Fördjupning, fortsättning på grundkursen, heldag.

Läs mer

PDV - Pågående Dödligt Våld

Att få kunskap och verktyg för att kunna agera på ett snabbt och effektivt sätt i en PDV-situation.

Läs mer

Riskbedömning arbetsmiljö & säkerhet

Första steget i ditt arbetsmiljöarbete. Planera, samla information, bedöm & åtgärda.

Läs mer

Säkerhetsskydd - Sveriges säkerhet

Heldagsutbildning i säkerhetsskydd med fokus på analys, handlingsplan och praktiskt genomförande.

Läs mer

Underhåll av
handbrandsläckare

Kunskaper om hur man sköter underhåll, tillsyn och service av handbrandsläckare och brandposter.

Läs mer

Brandskydd på bygg-
arbetsplats

Grundläggande kunskap om vilka krav som ställs på brandskyddet på en byggarbetsplats.

Läs mer

BAS för
BAS-P & BAS-U

Grundläggande kunskaper om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljösamordning.

Läs mer

BAS P/U
Grund

Grundläggande kunskaper om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljö- samordning.

Läs mer

Informationssäkerhet 3 mån 50% studietakt

Kursen ger den kunskap som krävs för att praktiskt kunna arbeta med informationssäkerhet

Läs mer

Stabsmetodik
Grund - 2 dagar

Stabsmetodikutbildningen omfattar två heldagar, tider anpassas efter kundens önskemål.

Läs mer

Informations-
säkerhetsansvar

Heldags intensivkurs som kan genomföras i sal eller på distans. Från begrepp till konkret handling.

Läs mer

Stabschefsutb - 2 dagar

Stabschefsutbildningen omfattar två dagar, fokus på rollen som stabschef med praktiska övningar

Läs mer

BAS P/U
Fördjupning

Fördjupad kunskap om Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete.

Läs mer

Fallskydd
Komplett

Fallskydd komplett är en heldagsutbildning som inkluderar både Fallskydd Bas & Räddning

Läs mer

TiB-utbildning - 2 dagar

TIB-Utbildning - Tjänsteperson i beredskap omfattar två dagar som inkluderar övningsmoment.

Läs mer

Utrymningsledare Planera och agera

Halvdagskurs som riktar sig till medarbetare som ska axla rollen som utrymningsledare vid brand.

Läs mer

X - BAS P/U för beställare Grund

Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads och anläggningsarbete. Beställarens ansvar och uppgifter.

Läs mer

Fallskydd Ansvar

Halvdags teoretisk ansvarsutbildning för den som ansvarar för fallskydd på en arbetsplats

Läs mer

Krislednings-
nämnd

Anpassad halvdagsutbildning med aktuella scenariopanoraman för krisledningsnämnder

Läs mer

Utrymningsövning

Övning i utrymning. Företagsanpassad på plats hos kund i kundens lokaler med kundens personal.

Läs mer

Allmän brand-
kunskap TEORI

E-learning om hur man förebygger brand och hur man agerar vid brand. Kursen riktar sig till alla.

Läs mer

Kvarts & stendamm

Utbildning för dig som i din yrkesutövning löper risk för att utsättas för kvarts- eller stendamm

Läs mer

Svåra samtal
Grund

Grundläggande kunskaper i att hantera svåra samtal samt praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.

Läs mer

WIS Webbaserat
informationssystem

Halvdagsutbildning i WIS (Webbaserat Informationssystem) med övningsuppgifter

Läs mer

Kunskap om
asbest

Ansvarsutbildning asbest i arbetsmiljön. För arbetsledare och alla som riskerar att komma i kontakt.

Läs mer

Föreståndare Brandfarlig vara

Utbildning i rollen som föreståndare för brandfarliga varor, tillståndsansökan och riskbedömning.

Läs mer

Peer Support
inom Flyg

Grundläggande utbildning som riktar sig till blivande Peer Support inom den egna organisationen.

Läs mer

Svåra samtal Introduktion

En halvdags introduktion till grunderna och teorin kring att hantera olika typer av svåra samtal.

Läs mer

Arbetsmiljö Introduktion

Introduktion till arbetsmiljömiljöarbete för hela organisationen och alla medarbetare

Läs mer

Alkohol och droger

Hur vi kan agera för att skapa en öppen dialog och stötta medarbetare kring alkohol och droger.

Läs mer

Anläggningsskötare brandlarm

Kunskap om vilka krav och regler som gäller för brandskydd och larmanordningar.

Läs mer

Grundkurs i ergonomi

Du får kunskaper i belastningsergonomi, hur kroppen fungerar och hur du förebygger belastningsskador

Läs mer

Gemensamma grunder

Tvådagarsutbildning, samverkan och ledning vid samhällsstörningar enligt Gemensamma grunder

Läs mer

Skyddskommitté/
skyddsgruppsutbildning

Utbildningen kommer att inrikta sig på hur skyddskommitténs arbete ska fungera på arbetsplatsen

Läs mer

Anläggningsskötare sprinkler

Kurs för den som är anläggningsskötare sprinkler hos kunden, kundanpassas helt eller delvis

Läs mer

Medieträning
Grund

Hur media fungerar, hur journalister arbetar samt kunskap om den praktiska intervjusituationen.

Läs mer

Skötsel av elanläggning

Utbildning som ger grundläggande kunskap för dig som ansvarar/arbetar med skötsel av elanläggningar.

Läs mer

Enklare elarbeten
- Fastighet

Grundläggande utbildning för fastighetspersonal som kommer i kontakt med elinstallationer i arbetet

Läs mer

HLR-AED Instruktörsutbildning

Test i HLR, hjärtstartare och luftvägstopp. Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning.

Läs mer

Barn-HLR

Utbildningen ger dig kunskap om vad man ska göra vid barns hjärtstopp, luftvägstopp eller vid olycka

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Kurs för dig som har fastighetsägaransvar. Vad det innebär och vilka områden man måste ha koll på.

Läs mer

Entreprenadjuridik 1

2 dagars utbildning i Entreprenadjuridik 1 - upphandling, ersättningsformer, entreprenadformer mm

Läs mer
0:0:78