Peer Support inom Flyg

Utbildningen riktar sig till dig inom flygbranschen som behöver grundläggande kunskaper om omhändertagande av kollega eller medarbetare i den egna organisationen. Utbildningen vänder sig också till ledare som behöver en fördjupad kunskap inom stress och krishantering och de regler som finns för rollerna inom Peer support utifrån EASA samt Transportstyrelsen krav som träder i kraft den 16 februari 2021.

Förkunskap:

Det är bra om du känner till eventuella interna rutiner och processer som finns i din organisation gällande rollen som Peer Support för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursmål:

Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskaper så att de känner sig tryggare och vet hur de ska hantera situationer då de möter medarbetare i sin roll som Peer.

Syfte:

Utbildningens syfte är att lära sig identifiera behovet på tidiga insatser och initiera professionell hjälp för att skapa en trygg, stödjande och säker arbetsplats för alla inblandade.

Beskrivning av utbildning:

Under kursen går vi igenom grundläggande krav och regler i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna 1999:7 EASAs krav på Peer Support samt Första hjälpen och krisstöd. Vi går även igenom grunderna kring förståelse och identifikation av stress- och krisreaktioner och hur det hanteras på lämpligaste sätt för att skapa ett bra omhändertagande.

Utbildningens innehåll:

  • Regelkrav
  • Grundläggande kunskaper för att kunna fungera i sin roll som Peer
  • Basal kunskap om stress, kris och psykisk ohälsa.
  • Samtalsmetodik
  • Aktivt lyssnande
  • Planering av stöd på kort och lång sikt
  • Vägar till vidare professionell hjälp