Distansutbildningar

Lärarledda kurser på distans med självstudier  

Vårt distansupplägg består av två delar där teori genom självstudier kombineras med ett lärarlett Teamsmöte bestående av fördjupning och diskussion.  

Del  1   
Första delen består av självstudier med lärarstöd i vår läroplattform där deltagarna tar till sig grundläggande fakta genom texter, filmer, quiz och reflektionsfrågor.   

Del 2   
Efter genomförda självstudier kommer deltagarna i grupp att reflektera och diskutera frågor tillsammans med kursledare och andra deltagare på Teams.  

Vi tänker att detta är ett roligt och pedagogiskt sätt att ta till sig en utbildning på distans. Vi har prövat kursupplägget vid flera kurstillfällen och fått bra respons av våra deltagare:  

  • ” Mycket bra upplägg med varierande uppgifter, såsom läsning, filmklipp, svara på frågor och reflektionsuppgifter.”  

  • ” Har dyslexi så självstudier blir lite tunga när det blir mycket text, men med filmerna så gick det bra och jag löste alla frågor och fick full pott så kredd till filmerna med både berättar röster och text! Mycket bra så en med dyslexi kunde hinna och följa med och faktiskt klara utav kursen! 👍…”  

  • ” Ett bra upplägg för en digital kurs så det inte blir "korvstoppande". Intensiv dag där man verkligen fick vara aktiv deltagare.” 

Vi har redan nu startat upp ett antal utbildningar och kommer lägga till fler efterhand. I dagsläget erbjuder vi följande kurser med det nya distansupplägget.  

  • Arbetsmiljö grund  

  • Systematiskt brandskyddsarbete Grund 

  • BAS P/U för beställare  

  • Allmän brandkundskap i teorin (endast självstudier) 

Du kan anmäla dig på våra öppna distanstillfällen eller boka ett företagsspecifikt tillfälle för din organisation.  

Vår läroplattform ger nya möjligheter att producera företagsanpassade kurser. Om vi får material av er kan vi hjälpa er att ta fram en internutbildning. Låter det intressant är det bara att ni hör av er till utbildning@ledargruppen.se så berättar vi mer! 

Arbetsmiljö Påbyggnad

Case-baserad halvdagsutbildning med repetition och nyheter. Fortsättning

Läs mer

Peer Support inom Flyg

Grundläggande utbildning som riktar sig till blivande Peer Support inom den egna organisationen.

Läs mer

Arbetsmiljö
Grund

Arbetsmiljölagen och dess grundkrav. Skyddsansvar och tillbud/incidenthantering. Säkerhetsarbete.

Läs mer

Stress och Kris Påbyggnad

Halvdags påbyggnadskurs i stress- och krisreaktioner. Förkunskaper Stress och Kris Grund

Läs mer

Arbetsmiljö Fördjupning

Fördjupade kunskaper, metoder och mallar om Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Grund

Arbetsmiljölagens krav vid fördelning av arbetsmiljö- uppgifter samt praktiska exempel och mallar.

Läs mer

Arbeta som skydds/
arbetsmiljöombud

Roller, befogenheter och uppgifter som ombud. Samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare.

Läs mer

BAS P/U
Grund

Grundläggande kunskaper om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljö- samordning.

Läs mer

Heta
arbeten

Rutiner vid heta arbeten eller beställning av heta arbeten enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer.

Läs mer

BAS P/U
Fördjupning

Fördjupad kunskap om Arbetsmiljölagens krav samt föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete.

Läs mer

BAS P/U för beställare

Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads och anläggningsarbete. Beställarens ansvar och uppgifter.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grund

Grundläggande kunskaper om brandskydd, teori och övning. Utrymning och utrymningsorganisation.

Läs mer

Brandskydd på bygg-
arbetsplats

Grundläggande kunskap om vilka krav som ställs på brandskyddet på en byggarbetsplats.

Läs mer

Kamratstödsutbildning Grund

Grundläggande utbildning som riktar sig till blivande kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Kamratstödsutbildning Repetition

Repetitionsutbildning som riktar sig till befintliga kamratstödjare i den egna organisationen.

Läs mer

Krisledning
Grund

Stabsmetodik, handlingsplaner och teori kring olika krishändelser för Krisledningsgruppen

Läs mer

Stress och kris
Grund

Förståelse och kunskap om stress- och krisreaktioner. Rutiner kring omhändertagande och stöd.

Läs mer

Hot och
våld

Hur hot- och våldssituationer uppkommer, hur de kan förhindras och vad man ska göra i ett akut läge.

Läs mer

Riskbedömning -
arbetsmiljö & säkerhet

Första viktiga steget i ditt arbetsmiljöarbete. Planera, samla information, bedöm och åtgärda.

Läs mer

Fastighetsägarens ansvar

Kurs för dig som har fastighetsägaransvar. Vad innebär det och vilka områden måste man ha koll på.

Läs mer

Kvarts & stendamm i arbetsmiljön

Utbildning för dig som i din yrkesutövning löper risk för att utsättas för kvarts- eller stendamm

Läs mer
0:0:125