Distansutbildningar

Lärarledda kurser på distans med självstudier  

Vårt distansupplägg består av två delar där teori genom självstudier kombineras med ett lärarlett Teamsmöte bestående av fördjupning och diskussion.  

Del  1   
Första delen består av självstudier med lärarstöd i vår läroplattform där deltagarna tar till sig grundläggande fakta genom texter, filmer, quiz och reflektionsfrågor.   

Del 2   
Efter genomförda självstudier kommer deltagarna i grupp att reflektera och diskutera frågor tillsammans med kursledare och andra deltagare på Teams.  

Vi tänker att detta är ett roligt och pedagogiskt sätt att ta till sig en utbildning på distans. Vi har prövat kursupplägget vid flera kurstillfällen och fått bra respons av våra deltagare:  

  • ” Mycket bra upplägg med varierande uppgifter, såsom läsning, filmklipp, svara på frågor och reflektionsuppgifter.”  

  • ” Har dyslexi så självstudier blir lite tunga när det blir mycket text, men med filmerna så gick det bra och jag löste alla frågor och fick full pott så kredd till filmerna med både berättar röster och text! Mycket bra så en med dyslexi kunde hinna och följa med och faktiskt klara utav kursen! 👍…”  

  • ” Ett bra upplägg för en digital kurs så det inte blir "korvstoppande". Intensiv dag där man verkligen fick vara aktiv deltagare.” 

Vi har redan nu startat upp ett antal utbildningar och kommer lägga till fler efterhand. I dagsläget erbjuder vi följande kurser med det nya distansupplägget.  

  • Arbetsmiljö grund  

  • Systematiskt brandskyddsarbete Grund 

  • BAS P/U för beställare  

  • Allmän brandkundskap i teorin (endast självstudier) 

Du kan anmäla dig på våra öppna distanstillfällen eller boka ett företagsspecifikt tillfälle för din organisation.  

Vår läroplattform ger nya möjligheter att producera företagsanpassade kurser. Om vi får material av er kan vi hjälpa er att ta fram en internutbildning. Låter det intressant är det bara att ni hör av er till utbildning@ledargruppen.se så berättar vi mer! 

Arbetsmiljö
Grund

Arbetsmiljölagen och dess grundkrav. Skyddsansvar och tillbud/incidenthantering. Säkerhetsarbete.

Läs mer

Stress och kris
Grund

Förståelse och kunskap om stress- och krisreaktioner. Rutiner kring omhändertagande och stöd.

Läs mer

Krisledning
Grund

Stabsmetodik, handlingsplaner och teori kring olika krishändelser för Krisledningsgruppen

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Grundläggande kunskaper genom en workshop med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Grund

Arbetsmiljölagens krav vid fördelning av arbetsmiljö- uppgifter (inklusive mallar)

Läs mer

Hot och
våld

Hur hot- och våldssituationer uppkommer, hur de kan förebyggas och vad man kan göra i ett akut läge.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grund

Grundläggande kunskaper om brandskydd, teori och övning. Utrymning och utrymningsorg.

Läs mer

Arbeta som skydds/
arbetsmiljöombud

Roller, befogenheter och uppgifter som ombud. Samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare.

Läs mer

Hot och våld Introduktion

Grundläggande förståelse om krav som ställs och faktorer som påverkar det förebyggande arbetet.

Läs mer

Riskbedömning arbetsmiljö & säkerhet

Första steget i ditt arbetsmiljöarbete. Planera, samla information, bedöm & åtgärda.

Läs mer

BAS P/U
Grund

Grundläggande kunskaper om de krav och regler som gäller för byggarbetsmiljö- samordning.

Läs mer

Informations-
säkerhetsansvar

Heldags intensivkurs som kan genomföras i sal eller på distans. Från begrepp till konkret handling.

Läs mer

BAS P/U för beställare Grund

Arbetsmiljölagen och föreskriften Byggnads och anläggningsarbete. Beställarens ansvar och uppgifter.

Läs mer

Allmän brand-
kunskap TEORI

E-learning om hur man förebygger brand och hur man agerar vid brand. Kursen riktar sig till alla.

Läs mer

Kvarts & stendamm

Utbildning för dig som i din yrkesutövning löper risk för att utsättas för kvarts- eller stendamm

Läs mer

Kunskap om
asbest

Ansvarsutbildning asbest i arbetsmiljön. För arbetsledare och alla som riskerar att komma i kontakt.

Läs mer

Svåra samtal Introduktion

En halvdags introduktion till grunderna och teorin kring att hantera olika typer av svåra samtal.

Läs mer

Arbetsmiljö Introduktion

Introduktion till arbetsmiljömiljöarbete för hela organisationen och alla medarbetare

Läs mer

Skyddskommitté/
skyddsgruppsutbildning

Utbildningen kommer att inrikta sig på hur skyddskommitténs arbete ska fungera på arbetsplatsen

Läs mer
0:0:63