Skyddskommitté, skyddsgruppsutbildning

Deltagare från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan på en arbetsplats.

Förkunskap:

Arbetsmiljö Grund eller motsvarande

Praktisk information:

Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll

  • Kort repetition lagstiftning och föreskrifter
  • Vad innebär Arbetsmiljölagens krav på samverkan?
  • Skyddskommitté/grupp.
    • Vad är en skyddskommitté/grupp och när ska den finnas?
    • Ansvar, befogenheter, uppgifter o.s.v.
  • Hur lägger vi upp vår egen organisations arbete?
  • Handlingsplan

Kursmål

Att få god kunskap och förståelse för Arbetsmiljölagens krav och villkor för samverkan i arbetsmiljöfrågor samt få praktiska kunskaper om hur arbetet i skyddskommittén kan bedrivas.