Skyddskommitté/skyddsgruppsutbildning

Deltagare från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan på en arbetsplats.

Förkunskap:

Praktisk information:

Kursbeskrivning: