Arbetsmiljö Fördjupning

Kursen riktar sig till dig som behöver fördjupade kunskaper för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor i praktiken.

Förkunskap:

Arbetsmiljö Grund eller motsvarande.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om kursen går på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken.
  • Undersökning av arbetsförhållanden.
  • Riskbedömning.
  • Åtgärder.
  • Kontroll.
 • Policy, rutiner, instruktioner.
 • Metoder och mallar.
  • Undersökning av arbetsförhållanden.
  • Handlingsplan.
  • Uppföljning.
  • Kontroll.
 • Att organisera arbetsmiljöarbetet i praktiken.
  • Roller och ansvar.
  • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Kursmål:

Att fördjupa kunskaperna i systematiskt arbetsmiljöarbete och få kunskaper, metoder och mallar för att på egen hand kunna utveckla och driva den egna organisationens arbetsmiljöarbete.

Dokumentlista: