Stress och Kris Påbyggnad

Förkunskap:

Stress och Kris Grund

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Innehåll:

  Agenda

  • Introduktion och presentation
  • Repetition och nyheter
  • Praktisk planering kring omhändertagande och stöd.
  • Fördjupningstema
   • Bedömning bakomliggande faktorer..
   • Sömn.
  • Erfarenheter, reflektioner och gruppdiskussioner.

  Mål och syfte

  • Ni ska känna igen olika stress-  och krisreaktioner, för att kunna erbjuda/skaffa den hjälp och det stöd som krävs.
  • Fördjupning i utsatta personers bakomliggande faktorer.
  • Förstå vikten av sömn.
  • Fånga aktuella frågeställningar och behov