Heta Arbeten

Kursen riktar sig till Dig som behöver kompetens för att kunna arbeta med Heta Arbeten, som utförare, brandvakt eller tillståndsgivare och som behöver grundläggande kunskap om säkerhetsregler för heta arbeten, risker och åtgärder.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Efter genomgången utbildning får deltagarna Brandskyddsföreningens certifikat i Heta Arbeten som gäller i fem år. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta. ID06-registrering sker av deltagaren direkt i appen Heta Arbeten, utan kostnad.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Bestämmelser i lagar och försäkringsvillkor.
  • Organisation och ansvar.
  • Brandkunskap.
  • Förebyggande åtgärder.
  • Brandfarlig vara och explosionsfarlig miljö (EX-miljö).
  • Tätskikt: tak, väggar och balkonger.
  • Praktisk övning med släckutrustning.

Kursmål:

Att få nödvändig kunskap för att förebygga risker för brand och för att kunna utföra Heta Arbeten på ett säkert sätt.

Dokumentlista: