Hot och våld Grund

Kursen riktar sig till Dig som arbetar i en verksamhet där hot- och våldssituationer kan förekomma. Utbildningen inriktar sig först och främst på att förhindra farliga situationer.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Vad säger lagstiftningen?
  • Arbetsmiljölagen.
  • Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).
  • Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).
 • Vad får vi enligt lag göra i en hot- och våldssituation?
 • Metod.
 • Våldstrappan.
 • Agerande och beteende.
 • Egna rutiner och handlingsplaner.

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna ha god förståelse för hur hot- och våldssituationer uppkommer, hur de kan förhindras och vad de ska göra i ett akut läge.

Dokumentlista: