Hot och våld Grund

Kursen riktar sig till Dig som arbetar i en verksamhet där hot- och våldssituationer kan förekomma. Utbildningen inriktar sig först och främst på att förebygga farliga situationer.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Vad säger lagstiftningen?
  • Arbetsmiljölagen.
  • Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2).
  • Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).
 • Förebyggande arbete.
 • Stress & kris.
 • Kroppsspråk & kommunikation.
 • Metod.
 • Egna rutiner och handlingsplaner.
 • Case.

Kursmål:

Efter kursen ska deltagarna ha förståelse för hur hot- och våldssituationer kan uppstå, hur de kan förebyggas och vad som kan göras i ett akut läge.

Utbildningen inriktar sig först och främst på att förebygga farliga situationer.

Deltagarna ska med hjälp av dessa kunskaper kunna medverka i det förebyggande arbetet mot hot och våld på arbetsplatsen samt själva kunna bidra till en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

Dokumentlista: