TIB, Tjänsteman i beredskap - 2 dagar

Förkunskap:

Deltagaren ska ha genomfört Stabsmetodik Grund, 2 dagar

Praktisk information:

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna utbildningsbevis. Skriftlig utvärdering genomförs

Kursbeskrivning:

 • TiB:ens uppdrag
 • Krisberedskap & Legala grunder
 • Rollen som TiB
 • Förvaltningskännedom
 • Arbete med lägesbild (Stabsmetodik)
 • Upptäcka, verifiera, larma och informera. (Analys och beslutsfattande i ett initialt skede )
 • Omvärldsbevakning och informationsinhämtning
 • Bedömning av beredskapslägen
 • Gemensamma grunder för samverkan och ledning
 • Erfarenhetsåterföring inträffade händelser
 • Aktörsanalys & aktörskunskap
 • Praktiska förutsättningar / rutiner, mandat och kontaktvägar.
 • Övningsmoment – Uppstartsövningar