Utrymningsledare Planera och agera

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll

 • Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete. 
 • Statistik
 • Brands uppkomst och agerande vid brand. 
 • Utrymningsstrategi
 • Utrymningsorganisation
  - Utrymningsledarens roll
  - Avsökning av eget ansvarsområde
  - Återsamling
 • Utrymningsutrustning och hjälpmedel.
 • Räddningstjänstens arbete.
 • Larmhantering (utrymningslarm och automatlarm)

Kursmål

Efter kursen ska kursdeltagarna känna sig trygga i funktionen som utrymningsledare och kunna handla rationellt vid en eventuell händelse. Deltagarna ska också kunna axla uppgiften att ta fram en utrymningsstrategi för sin egen verksamhet.

Dokumentlista: