Systematiskt brandskyddsarbete

Kursen riktar sig till Dig som är brandskyddsansvarig eller som arbetar med egenkontroller och som behöver grundläggande kunskaper om brandskyddsarbete och om kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor. Under utbildningen varvas teori med diskussioner och praktiska övningar.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete.
 • Statistik.
 • Brandförlopp, bedömningar och agerande.
 • Utrymning.
 • Räddningstjänstens arbete.
 • Larm.
 • Släckningsutrustning.
 • Fördjupning i Systematiskt brandskyddsarbete.
 • Ansvar, uppgifter, organisation.
  • Riskbedömning.
  • Tekniskt brandskydd.
  • Egenkontroll, teori och praktiska exempel.
  • Krav på dokumentation.

Kursmål:

 • Att få god kunskap om de lagar och förordningar som styr organisationens brandskyddsarbete.
 • Att få god förståelse för de olika brandskyddsroller, ansvar och uppgifter som finns.
 • Att få tillräckligt med kunskap för att praktiskt kunna arbete med systematiskt brandskyddsarbete i den egna organisationen.

Dokumentlista: