WIS-utbildning

För er som ska använda WIS, utbildningen går igenom de olika rollerna och dess behörigheter: Användare(Läsare, talesperson), Redaktörer, Aktörsadministratörer

Förkunskap:

Praktisk information:

Titta gärna på MSB´s presentation om WIS på YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=cGYJIvBqH9w

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll (Hel-/halvdag för användare):

Grundläggande kunskaper om systemet och de moment som ni ska utföra i WIS vid en kris.

 • Grunder om systemet
 • Roller och ansvar
 • Söka efter - ta del av andras information
 • Följa och bevaka ytor som är av intresse för er
 • Rapportera lägesbilder – bidra med information
 • Interna arbetsytor

Kursmål:

Grundläggande kunskaper om de moment som ni ska utföra i WIS vid en kris.

 • söka efter - ta del av andras information
 • rapportera lägesbilder – bidra med information

Övningsuppgifterna lägger grunden för fortsatt arbete. För att få en djupare kunskap ger vi förslag olika sätt att lära sig mer om WIS och uppmanar till regelbunden användning av systemet.

****************************************

Kursinnehåll (Heldag för WIS-Redaktörer och Aktörsadministratörer):

 • Grunder om systemet
 • Inloggning i WIS
 • Menyval och ytor
 • Roller och behörigheter
 • Begäran och lägesrapportering
 • Läsrätt och delta
 • Söka, bevaka och följa
 • Arbeta i WIS-yta
 • Interna arbetsytor
 • Redigera ytans startsida
 • Aktörsadministratör i WIS
 • Diarieföring i WIS