Alkohol och droger

Chefer och ansvariga

Förkunskap:

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Vad är problemet?
  • Beroende
  • Statistik
 • Lagar som styr
 • Jobba förebyggande
  • Policy
  • Vad säger vi och vad gör vi?
 • Att ta samtalet
  • Metod

Deltagarna ska efter genomgången utbildning fått en djupare förståelse i:

 • vikten av att förhindra och motarbeta missbruk på arbetsplatsen
 • att upptäcka missbruk av både alkohol och droger bland medarbetare
 • hur vi kan agera för att skapa en öppen och stödjande dialog med medarbetaren.