Riskbedömning arbetsmiljö & säkerhet

Förkunskap:

Praktisk information:

Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Enklare riskbedömning utifrån arbetsplatsens risker; hot & våld, ensamarbete, miljö, avancerade eller svåra arbetsmoment.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande lagkrav
  • Enkel riskbedömningsmodell
  • Risk- och konsekvensbedömning
  • Inventering egna rutiner och instruktioner
  • Handlingsplan

Kursmål:

Att få en grundläggande förståelse för de krav som Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer på organisationer, chefer och medarbetare.
Vi upprättar tillsammans en handlingsplan för att hantera identifierade risker och konsekvenser.

Dokumentlista: