Utrymningsövning

Alla medarbetare i en organisation

Förkunskap:

Inga särskilda förkunskaper

Praktisk information:

Genomförs på plats hos kund

Kursbeskrivning:

Utrymningsövning som offereras och företagsanpassas efter den nivå som kunden befinner sig på. Kan genomföras förberedd eller oförberedd.