Systematiskt Brandskyddsarbete - Sjustegsmodellen

Kursen riktar sig till Dig som arbetar i Göteborgs stad och som är brandskyddsansvarig eller som arbetar med egenkontroller och som behöver grundläggande kunskaper om brandskyddsarbete och om kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Genomgång av Göteborgs Stads Sjustegsmodell.
 • Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete.
 • Statistik.
 • Brandförlopp, bedömningar och agerande.
 • Utrymning.
 • Räddningstjänstens arbete.
 • Larm.
 • Släckningsutrustning.
 • Fördjupning i Systematiskt brandskyddsarbete.
 • Ansvar, uppgifter, organisation.
  • Riskbedömning.
  • Tekniskt brandskydd.
  • Egenkontroll, teori och praktiska exempel.
  • Krav på dokumentation.

Kursmål:

 • Att få god kunskap om de lagar och förordningar som styr organisationens brandskyddsarbete.
 • Att få god förståelse för de olika brandskyddsroller, ansvar och uppgifter som finns.
 • Att få tillräckligt med kunskap för att praktiskt kunna arbete med systematiskt brandskyddsarbete i den egna organisationen.