Svåra samtal Grund

Kursen riktar sig till dig, som chef eller ledare, som behöver förståelse och verktyg kring agerande vid svåra samtal.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Exempel på olika typer av svåra samtal kan vara samtal om agerande, beteende, prestation, lönesamtal, konflikthantering med mera. Vi går bland annat igenom Thomas och Kilmanns konflikthanteringsstilar, Brodal och Nilssons konflikttrappa, Jag-budskap, beteendets påverkan och enkla mallar/checklistor för planering och genomförande.

Teori

 • Introduktion
  • Kort presentation
  • Områden som kommer beröras
 • Förutsättningar
  • Grunden för ett bra samtal
 • Faktorer som kan påverka
  • Exempel på faktorer som kan påverka situation och/eller samtal
 • Planering
  • Exempel på förberedelser
 • Genomförande
  • Att tänka på vid genomförandet
 • Uppföljning
  • Hur och varför


Praktik

 • Olika case
  • Vi hanterar olika typer av case och planerar, övar och delar erfarenheter

Kursmål:

Målet är att kursdeltagaren får en inblick och förståelse för hur mitt beteende och agerande kan underlätta hantering av svåra samtal i olika situationer. 

Dokumentlista: