HLR-AED Instruktörsutbildning

Denna utbildning enligt Svenska rådet för hjärt- lungräddning, ger dig instruktörsbehörighet i att utbilda personer i vuxen-HLR med hjärtstartare. Kursen riktar sig till organisationer som har behov av eller en vilja att själva utbilda i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

Förkunskap:

Genomgått HLR-AED grundutbildningen för vuxna inom en vecka före eller i anslutning till instruktörsutbildningen. Läst in instruktörsboken ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” och förberett tillhandahållna träningsuppgifter.

Praktisk information:

HLR-rådets kompetensbevis utfärdas och registrering som godkänd instruktör.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • HLR test, hjärtstartare test och luftvägstopp test.
 • Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning.
 • Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning.
 • Redovisning av träningsuppgifter.
 • Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning.

Kursmål:

Efter genomgången instruktörsutbildning skall kursdeltagaren, den blivande instruktören, kunna:

 • Planera och genomföra grundutbildning.
 • Bedöma kursdeltagarnas HLR-teknik.
 • Bedöma deltagarnas teknik med hjärtstartare.
 • Bedöma deltagarnas teknik vid luftvägsstopp.
 • Använda aktivt lärande.
 • Motivera betydelsen av mycket träning under utbildningen.
 • Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet.
 • Värna om kvalitét på utförd HLR samt utbildning.
 • Förstå vikten av repetitionsutbildning och hur den kan organiseras.
 • Reflektera över sitt eget lärande.

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: