D-HLR Instruktörsutbildning

Utbildningen riktar sig till organisationer som har behov av eller en vilja att själva utbilda i D-HLR. Kursen ger dig, enligt Svenska rådet för hjärt- lungräddning, instruktörsbehörighet i att utbilda personer i D-HLR.

Förkunskap:

1. Du ska vara HLR-instruktör sedan tidigare. 2. Ha genomgått HLR-AED grundutbildningen för vuxna inom en vecka före eller i anslutning till instruktörsutbildningen. 3. Du ska ha gått grundutbildning i D-HLR inom sex månader före instruktörsutbildningen. 4. Läst in instruktörs- och kursboken ”D-HLR” och förberett tillhandahållna träningsuppgifter.

Praktisk information:

HLR-rådets kompetensbevis och registrering som godkänd instruktör.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Genomgång av utbildningsmaterialet.
 • Test av HLR – teknik.
 • Redovisning av träningsuppgifter.
 • Diskussion kring pedagogik.
 • Kvalitetssäkring.

Kursmål:

Efter genomgången instruktörsutbildning skall kursdeltagaren, den blivande instruktören, kunna:

 • Förklara vikten av tidigt larm, tidig start av HLR med god kvalitet och tidig defibrillering.
 • Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet i D-HLR.
 • Förklara lärandemålen för deltagare i grundutbildningen D-HLR.
 • Använda aktuellt utbildningsmaterial .
 • Förstå och använda aktivt lärande.
 • Visa praktiska moment och skapa tillfällen till praktisk träning i D-HLR.
 • Förklara hur en halvautomatisk defibrillator används på ett säkert sätt.
 • Bedöma kvaliteten på kursdeltagarnas HLR-teknik.
 • Skapa tillfälle till feedback och reflektion vid kurstillfället, så kursdeltagarna får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och sina egna reaktioner.
 • Förmedla vikten av regelbunden repetition för att hålla kunskapen aktuell.
 • Planera och genomföra repetitionsutbildning i D-HLR.
 • Förklara vad som händer fysiskt och psykiskt med en person som överlevt ett hjärtstopp.

 

Tidsåtgång:

3,5 timmar med 4 kursdeltagare och 5 timmar med 5-6 deltagare.

Dokumentlista: