Krisledning Grund

Utbildningen ger dig kunskap att hantera kriser på ett professionellt sätt. Med en gemensam metod och färdiga handlingsplaner kan din krisledningsgrupp agera tryggt och säkert i alla lägen. Kursen riktar sig till alla i organisationen som ska arbeta i eller med krisledningsgruppen. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och önskemål.

Förkunskap:

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Inledning - Varför behövs krisledning?
  • Vad är en kris?
  • Vad är en katastrof?
  • Hur påverkas vår organisation?
  • Nulägesbeskrivning med behovs- och riskanalys.
  • Krisledningsmetod.
  • Upprättande av krisplan.
  • Stabsarbete - Hur arbetar en krisledningsgrupp? 

Kursmål:

Att skapa en grundläggande insikt i krisledningsarbetet och genom utbildningen få förståelse för betydelsen av nödvändig dokumentation.

Dokumentlista: