Föreståndare Brandfarlig vara

Kursen riktar sig till dig som arbetar med brandfarlig vara. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om rollen som föreståndare för brandfarliga varor, tillståndsansökan och hur man gör en riskbedömning av de varorna du hanterar. Efter en teoretisk genomgång får deltagarna pröva på att göra bedömningar och tillståndsansökningar.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll

 • Inledning.
  Risker.
  Regelverk. (Lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och lokala bestämmelser)
  Föreståndarens roll.
 • Brandfarliga varor.
  Fysikaliska egenskaper.
  Begrepp, klassindelning.
 • Inventering – vad hanterar ni?
 • Brandskydd.
  Byggnadstekniskt brandskydd.
  Systematiskt brandskyddsarbete.
 • Säker hantering.
 • Ex-områden.
 • Gasflaskor.
 • Egen övning – risker med er hantering.
 • Tillstånd, krav och tillsyn.
 • Egen övning – Ansökan brandfarlig vara.
 • Diskussion.

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagarna förstå rollen som föreståndare för brandfarliga varor. Kunna identifiera de varor som hanteras, bedöma risker med dessa samt ha en uppfattning om hur de ska hanteras. Kunna upprätta en tillståndsansökan.

Dokumentlista: