Allmän brandkunskap - Brandskydd i praktiken

Kursen riktar sig till alla medarbetare inom organisationen. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och hur man agerar vid uppkommen brand. Efter en teoretisk genomgång får deltagarna prova på att släcka eld med släckare, brandpost och brandfilt.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete. 
 • Statistik. 
 • Brands uppkomst och spridning.
 • Agerande vid brand.
 • Utrymning och organisation vid utrymning.
 • Räddningstjänstens arbete. 
 • Systematiskt Brandskyddsarbete.
 • Larm. 
 • Släckningsutrustning. 
 • Praktisk övning. 
   

Kursmål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna identifiera brandrisker och känna sig trygga i att kunna agera i händelse av brand. 
 

Dokumentlista: