Stress och kris Grund

Kursen riktar sig främst till Dig som är chef eller arbetsledare men lämpar sig även för alla medarbetare. Utbildningen ger förståelse för olika stress- och krisreaktioner samt grundläggande kunskap om Arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaren, chefer och arbetsledare. *Kursen berör även AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Positiv och negativ stress.
  • Krisreaktioner.
  • Krisförloppet.
  • Arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen, AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Krisberedskap.
  • Krishantering.

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna känna igen olika stress- och krisreaktioner, för att kunna erbjuda/skaffa den hjälp och det stöd som krävs.

 

 

Dokumentlista: