Krisledningsnämnd

Målgruppen är politiker(ledamöter och ersättare) från kommunernas och regionens krisledningsnämnder.

Förkunskap:

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Innehåll:

 • Samhällets krishanteringssystem
  • Skyddsvärden
  • Hot
  • Att skapa förmåga
 • Extraordinära händelser / Samhällsstörningar
  • Aktörer
  • Styrinstrument
  • Kommunens krishanteringssystem
  • Krisledningsnämndens roll och uppdrag
 • Diskussion – Förväntningar på krisledningen (Leveranser, underlag till beslut, information)