Utbildning för krisledningsnämnd

Målgruppen är politiker(ledamöter och ersättare) från kommunernas och regionens krisledningsnämnder.

Förkunskap:

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

  • Samhällets krishanteringssystem
  • Kommunens/regionens krisledningsarbete och organisering
  • Nämndens uppdrag
  • Informationshantering och kriskommunikation
  • Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
  • Andra aktörers roller och ansvar
  • Utvärdering