Fallskydd Komplett

Alla som arbetar i fallriskmiljö.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Efter godkänt resultat på de teoretiska och praktiska proven utfärdas ett kursintyg.

Kursbeskrivning:

Fallskydd komplett är en heldagsutbildning som inkluderar både Fallskydd Bas som är ett krav för att få jobba i fallriskmiljö och Fallskydd Räddning som ger dig kunskapen att utföra räddning av en person. Arbetsmiljöverket kräver att alla fallskyddsarbeten skall ha en “fungerande räddningsplan”, det vill säga att man har utrustning och kompetens att utföra en räddning inom 10-15 minuter.

Godkänd deltagare skall efter genomgången kurs kunna säkra sig och arbeta säkert samt kunna bedöma och förstå de risker som finns i fallriskmiljö.

 • Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete på höjd
 • Ha förståelse för vad som händer vid ett fall
 • Kunna använda rätt utrustning så som
  • Helkroppssele
  • Fallskyddsblock
  • Stödlina
  • Fasta horisontella och vertikala system 
 • Ha kunskapen att utföra räddning av en person.

Dokumentlista: