Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att själv kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs och rollen som fastighetsägare kräver ansvarstagande och kunskap på flera områden. I denna kurs får deltagaren en översiktlig bild och förståelse om de flesta områden som krävs och vilka lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr fastighetsägaransvaret.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Sabos sammanställning "Fastighetsägarens ansvar" ingår i kursen. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 •  Vad innebär fastighetsägaransvar?

 •  Förväntningar och krav

 •  Områden som berörs

  • Brand och olyckor

  • Ohälsosamma förhållanden

  • Störningar och föroreningar

  • Tomt och byggnad

  • Skadlig miljöpåverkan

  • Hyreslagen (JB 12 Kap)

  • Bostadsrättslagen

  • Skyldigheter och ansvar enligt andra lagar

  • Före byggstart

  • Under byggtid

  • Rivning

 •  Egenkontroll

 •  Fördjupning, självskattning och exempel på mallar

Kursmål:
Att få en översiktlig bild och förståelse om de flesta områden som krävs och vilka lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr fastighetsägaransvaret.
Att få exempel på hur man kan arbeta samt erfarenhetsutbyte.

Dokumentlista: