Kombiövning, Brandskydd & HLR

Enligt Arbetsmiljölagen, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand. Kunskaperna ska också hållas uppdaterade. Vi har bakat ihop ämnena till en rolig och actionfylld repetitionsövning som riktar sig till alla inom organisationen.

Förkunskap:

Grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och hur man agerar vid uppkommen brand.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • HLR.
 • Luftvägsstopp.
 • L-ABC och AED.
 • Brandteori.
 • Lagar och regler som styr organisationens brandskyddsarbete.
 • Statistik.
 • Hur brand uppstår.
 • Utrymning.
 • Räddningstjänstens arbete.
 • Larm.
 • Släckningsutrustning.
 • Brandsläckning i praktiken.
 • Användning av kolsyresläckare och brandfilt, eventuellt brandpost.
 • Praktisk olycksövning. Efter teoretiska genomgångar får deltagarna öva på HLR och tekniker vid luftvägsstopp samt pröva på att släcka eld med hjälp av olika släckutrustningar, släckare, brandpost och brandfilt.

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tekniken för HLR samt använda automatisk hjärtstartare (AED) och vara motiverade att starta HLR samt kunna tekniken för att åtgärda luftvägsstopp hos vuxna. Dessutom ska deltagarna kunna även identifiera brandrisker och känna sig trygga i att kunna agera i händelse av brand.

Deltagare:

Antalet deltagare är upp till 12 st.

Reskostnad:

För utbildning utanför Göteborg, Linköping och Malmö debiteras reskostnad om 36:-/mil.

Dokumentlista: