Kombiövning, Brandskydd & HLR

Enligt Arbetsmiljölagen, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd samt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand. Kunskaperna ska också hållas uppdaterade. Vi har bakat ihop ämnena till en rolig och actionfylld repetitionsövning som riktar sig till alla inom organisationen.

Förkunskap:

Grundläggande kunskaper om hur man förebygger brand och hur man agerar vid uppkommen brand.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Om SOS Alarm
 • Agera vid en händelse
  • L-ABCDE
 • Hjärt- och lungräddning
  • Praktisk övning
  • Luftvägsstopp
  • Stabilt sidoläge
 • Allmän brandkunskap
  • Brands uppkomst och spridning
  • Brandskydd och Räddningstjänsten
  • Agerande vid brand
  • Praktisk övning

 

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tekniken för HLR samt använda automatisk hjärtstartare (AED). Deltagaren ska vara motiverade att starta HLR samt kunna tekniken för att åtgärda luftvägsstopp hos vuxna. Dessutom ska deltagarna kunna identifiera brandrisker och känna sig trygg i att kunna agera i händelse av brand.

Deltagare:

Antalet deltagare är upp till 12 st.

Dokumentlista: