Barn-HLR

Kursen riktar sig till alla som har eller arbetar med barn. Kursupplägget följer HLR-rådets riktlinjer.

Förkunskap:

Inläst kursbok

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Information om HLR-rådet
 • Vårt ansvar
 • Kontroll och larm:
  • Kedjan som räddar barn
  • Ring 112
  • Larma på rätt sätt
  • Handla på olycksplats 
  • Kontrollera livstecken
  • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen 
 • Stabilt sidoläge
  • Skapa öppen luftväg 
  • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
 • HLR: kompressioner och inblåsningar på 0-1 och 1 år-pubertet
  • Mun till mun andning vid andningsstopp 
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp 
 • Luftvägsstopp 0-1år och 1 år-pubertet
 • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tekniken för Barn - HLR och vara motiverade att starta Barn- HLR. Kunna genomföra och ha kunskaper om medvetandekontroll, andningskontroll, tecken på cirkulation, stabilt sidoläge och hantera ett barn med luftvägsstopp.