Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå. Kunskapsmål: Beskriva samhällets krisberedskap, inklusive regeringens, Regeringskansliets, länsstyrelsernas, kommunernas och landstingens/regionernas ansvarsområden, det geografiska områdesansvaret samt sektorsmyndigheternas roller och ansvar

Förkunskap:

Praktisk information:

Kursbeskrivning:

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om ”den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar” inklusive rådande regelverk för att kunna bidra till inriktning och samordning i samband med samhällsstörningar.

Grundkunskap

Dag 1

 • Den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar
  •  Samhällets krisberedskap
  • Centrala termers innebörd
  •  Regelverk
    
 • Aktörer och deras roller och ansvar samt regelverk
  • Aktörers ansvar och roller vid samhällsstörningar
  • Perspektivförståelse
  • Helhetssyn
 • Aktörsgemensamma former
  • Arbetssätt
  • Roller
  • Värdskap och koordinering
    
 • Kriskommunikation
  • Samordnade budskap
  • Arbetssätt för lägesbild
  • Regelverk för informationsdelning med allmänhet och media.

Fördjupning

Dag 2

 • Att stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion
  • Att stå värd för en ISF
  • Förhållningssätt
    
 • Stöd till inriktnings- och samordningsfunktion
  • Aktörsgemensamma former
  • Helhetsmetoden
  • Underlag till stöd för inriktnings- och samordningsarbete
 • Funktioner/roller
   
 • Informationsdelning och lägesbild
  • Informationsdelning
  • Lägesbild
  • Lägesanalys
    
 • Rollen som inriktnings- och samordningskontakt
  • Inriktning och samordningskontakt
  • Medvetet beslutsfattande
  • Tid, proaktivitet och samtidighet