PDV - Pågående Dödligt Våld

Kursen riktar sig till dig som arbetar i en miljö där det finns en risk för att utsättas för PDV (pågående dödligt våld)

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Syfte:
Att i en PDV-situation kunna agera på ett snabbt och effektivt sätt som:
•    Försvårar så mycket som möjligt för en eventuell gärningsperson/er i en PDV-situation
•    Agera på ett sätt som innebär att så få personer som möjligt skadas allvarligt

Kursmål:
Efter utbildningen ska deltagarna:
•    Förstå vad som kännetecknar PDV – Pågående Dödligt Våld och vad som kan göras i en PDV-situation.
•    Kunskaper kring inrymning, utrymning, inlåsning ”lock-down” och att barrikadera.
•    Förståelse för stress- och krisreaktioner.

Innehåll:
•    Vad är PDV?
•    Vem begår dessa gärningar?
•    Hur agerar vi?
•    Lokala förutsättningar.
•    Praktik.
•    Stress- och krisreaktioner. 

Dokumentlista: