Kamratstödsutbildning Grund

Kursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om omhändertagande av kollega eller medarbetare i den egna organisationen.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursbeskrivning:

Under kursen går vi igenom grundläggande krav och regler i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, grunderna kring förståelse och identifikation av stress- och krisreaktioner och hur det hanteras på lämpligaste sätt för att skapa ett bra omhändertagande av drabbad person.

Kursinnehåll:

  • Inledning och presentation
  • Arbetsgivarens roll och ansvar (AML och AFS 1997:7)
  • Stress och krisreaktioner
  • Omhändertagande – dess betydelse
  • Krishantering i den egna organisationen, roller och ansvar
  • Utvärdering och avslut.

Kursmål:

Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskaper så att de känner sig tryggare i sin roll och vet hur de ska hantera situationer då de möter medarbetare i kris.

Utbildningen riktar sig till nya och blivande kamratstödjare i den egna organisationen.

Dokumentlista: