Vuxen-HLR med hjärtstartare (AED)

Kursen riktar sig till alla medarbetare inom organisationen.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

HLR-rådets kompetensbevis för HLR-AED utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Information om HLR-rådet.
 • Vårt ansvar.
 • Hjärtstopp, HLR och smitta:
  • Medvetande- och andningskontroll, larmning, HLR vid hjärtstopp.
  • Stabilt sidoläge.
  • Praktisk övning.
 • Luftvägsstopp:
  • Effektiv hosta/milt luftvägshinder.
  • Ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder.
  • Medvetslös person med luftvägsstopp.
  • Egen övning på med en respektive två livräddare.
 • Hjärtstartarutbildning (AED):
  • Utföra HLR med hjälp av en hjärtstartare.
  • Två-livräddarteknik.

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR, kunna använda en hjärtstartare och ge en strömstöt i samband med plötsligt oväntat hjärtstopp. Samt kunna tekniken för att åtgärda luftvägsstopp hos vuxna.

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: