Vuxen-HLR med hjärtstartare (AED)

Kursen riktar sig till alla medarbetare inom organisationen.

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

  • Om SOS Alarm
  • L-ABCDE att bedöma och prioritera
  • Om hjärtstopp
  • Praktiska moment: 

- Att utföra hjärt- och lungräddning
- Att hantera en hjärtstartare
- Att agera vid luftvägsstopp
- Att placera i stabilt sidoläge

Kursmål:

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR, kunna använda en hjärtstartare och ge en strömstöt i samband med plötsligt oväntat hjärtstopp. Samt kunna tekniken för att åtgärda luftvägsstopp hos vuxna.

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: