D-HLR Teamträning med hjärtstartare

Kursen riktar sig till dig som förväntas använda hjärtstartare i din yrkesroll, du ska kunna HLR och D-HLR och bör träna minst en gång per år.

Förkunskap:

Genomgått grundutbildning i HLR-AED för vuxna de senaste sex månaderna och läst in kursboken D-HLR.

Praktisk information:

HLR-rådets kompetensbevis för D-HLR utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll:

 • Information om kedjan som räddar liv.
 • Repetition av grunderna i HLR.
  • Test av HLR-teknik.
  • Vikten av tidig defibrillering.
  • Larmrutiner.
  • Fysiologi vid hjärtstopp.
 • Introduktion och demonstration av hjärtstartare. - Teamträning.
 • Säkerhetsaspekter.
 • Deltagare får aktivt agera vid en arrangerad arbetsplatsolycka.

Kursmål:

Efter utbildningen ska alla deltagare ha god kunskap i att kunna använda en hjärtstartare för att ge en strömstöt i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: