Säkerhetsskydd

Kommuner, landsting, universitet, centrala myndigheter, bolag, och andra aktörer som i någon form bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Förkunskap:

God kännedom om egen organisations verksamhet

Praktisk information:

Lunch och kursfika ingår. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Lagstiftning och teori blandas med praktiska frågeställningar kring påverkan på den egna verksamheten. Efter utbildningen har deltagarna en klar uppfattning om sin organisations behov av fortsatt arbete, samt kunskap om vad man ska börja med.

Kursinnehåll:

  • Säkerhetsskyddslag SFS 2018:585
  • Säkerhetsskyddsförordningen SFS 2018:685
  • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2
  • Fördjupar oss i begreppet Sveriges säkerhet
  • Steg för steg övning säkerhetsskyddsanalys enligt SÄPOs metod
  • Förslag på hur arbetet påbörjas / fortsätter när deltagaren kommer ”hem”
  • Orienterande information om samhällets arbete med civilt försvar
  • Generell hotbild med MUST och SÄPO årsrapporter