Kamratstödsutbildning Repetition

Kursen riktar sig till dig som vill repetera och fördjupa kunskaperna om omhändertagande av kollega eller medarbetare i den egna organisationen.

Förkunskap:

Kamratstödsutbildning Grund senaste 5 åren

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursbeskrivning:

Under kursen gör vi en kort repetition av grundutbildningen och fokuserar sen på erfarenhetsåterföring, diskussioner kring olika case och scenarier samt fördjupar oss i krisstödsområdet.

Kursinnehåll:

  • Inledning och presentation
  • Repetition av grundutbildningen
  • Olika case och scenarion
  • Erfarenhetsåterföring
  • Fördjupning krisstöd
  • Utvärdering och avslut.

Kursmål:

Utbildningens mål är att utvidga deltagarna kunskaper och lära av varandras erfarenheter från organisationen, så att de känner sig tryggare i sin roll och veta hur de ska hantera situationer då de möter medarbetare i kris.

Utbildningen riktar sig till befintliga kamratstödjare i den egna organisationen.