Kamratstödsutbildning Repetition

Kursen riktar sig till dig som vill repetera och fördjupa kunskaperna om omhändertagande av kollega eller medarbetare i den egna organisationen.

Förkunskap:

Kamratstödsutbildning Grund senast 5 åren

Praktisk information:

I kursen ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursbeskrivning:

Under kursen gör vi en kort repetition av grundutbildningen och fokuserar sen på erfarenhetsåterföring, diskussioner kring olika case och scenarier samt fördjupar oss i krisstödsområdet.

Kursinnehåll:

o   Inledning och presentation

o   Repetition av grundutbildningen

o   Olika case och scenarier

o   Erfarenhetsåterföring

o   Fördjupning krisstöd

o   Utvärdering och avslut.

 

Kursmål:

Utbildningens mål är att utvidga deltagarna kunskaper och lära av varandras erfarenheter från organisationen, så att de känner sig tryggare i sin roll och veta hur de ska hantera situationer då de möter medarbetare i kris.

Utbildningen riktar sig till befintliga kamratstödjare i den egna organisationen.