Systematiskt brandskyddsarbete Fördjupning

Utbildningen ger dig en övergripande kunskap om de krav på brandskydd som finns i Boverkets byggregler (BBR). Utbildningsdagen varvar teoretiska genomgångar med gruppdiskussioner, övningsuppgifter och exempel. Utbildningen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, Brandskyddsansvariga, Du som genomför egenkontroller av brandskyddet, fastighetsägare/-förvaltare/-tekniker och projektledare.

Förkunskap:

Systematiskt Brandskyddsarbete Grund eller motsvarande.

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Mål:

 • Att få fördjupad kännedom om de lagar och förordningar som styr det byggnadstekniska brandskyddet.
 • Kunskap om förenklad dimensionering och lösningar enligt allmänna råd.

Innehåll

 • Kort repetition Systematiskt brandskyddsarbete
 • Bygglagstiftningen
  • Samhällets krav
  • Byggprocessen ur ett brandskyddsperspektiv
 • Boverkets byggregler EKS, Europeiska Konstruktionsstandarderna
 • Brandskydd i Boverkets byggregler BBR
  • Frångänglighet
  • Nybyggnad, ombyggnad och ändringar
  • Brandskyddsdokumentation
  • Verksamhets- och byggnadsklasser
  • Möjlighet till utrymning vid brand
  • Särskilda objekt
  • Skydd mot uppkomst av brand, spridning inom och mellan byggnader
  • Möjlighet till räddningsinsatser