Medieträning Grund

Kursen vänder sig till dig som vill nå ut i media och klara intervjusituationer både i vardagen och i en krissituation. Den utvecklar din förmåga att, i rollen som chef eller talesman för företaget, kommunicera på ett tillförlitligt och övertygande sätt. Utbildningen ger ökade kunskaper om hur media fungerar, om journalisters arbetssätt och den praktiska intervjuträningen ger större trygghet och säkerhet framför mikrofon och kamera.

Förkunskap:

För dig som har lite eller ingen medievana sedan tidigare.

Praktisk information:

Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Utbildningen har två steg. Du kan välja ett av stegen eller kombinera dem.

Kursinnehåll:

  • När reportern tar kontakt.
  • Mikrofoner och nervositet.
  • Nyheter – hur blir de till.
  • Hur vi når ut.
  • Kommunala bolag och media.
  • Måste vi ställa upp.
  • Meddelarfrihet och källskydd.
  • När det blir fel.

Under den här eftermiddagen varvas praktisk intervjuträning med teori och diskussioner om media. Varje deltagare intervjuas utifrån ett personligt scenario baserat på hans/hennes arbetsuppgifter vilket gör intervjusituationen verklighetstrogen och nyttig. Inför övningen får deltagarna en kort stunds förberedelse. Reportern är väl påläst och frågorna tuffa. Intervjuerna görs med radio vilket ger stort fokus på budskap och formuleringar. Efter varje intervju lyssnar vi tillsammans på inspelningen och var och en får återkoppling med tips av kursledaren. Inlärningen sker successivt och deltagarna lär mycket av varandra. Alla ska känna sig stärkta av övningen. Under kurspasset finns möjlighet att ställa frågor och diskutera egna erfarenheter av tidigare intervjuer.

Dokumentlista:

Fördjupningskurser: