Medieträning Fördjupning

För dig som tidigare har medietränat och/eller har viss erfarenhet av intervjusituationer. Utbildningen rivstartar med en oförberedd intervju. Sedan fortsätter dagen i ett högt tempo med utmanande intervjuövningar utifrån scenarier hämtade från deltagarnas arbetsliv. Fokus ligger på de praktiska övningarna men vi pratar också om kroppsspråkets betydelse under intervjun, vad som är bra att tänka på i en krissituation och vi repeterar vissa delar av steg 1.

Förkunskap:

Medieträning Grund eller motsvarande (medietränat och/eller har viss erfarenhet av intervjusituationer).

Praktisk information:

I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas.

Kursbeskrivning:

Kursdeltagarna lär sig:

  • Att prestera bättre framför mikrofon och kamera.
  • Vikten av att vara rak och tydlig.
  • Att förbereda sig för skarpt läge.
  • Hur kroppsspråket påverkar budskapet.

Vi jobbar med TV som verktyg och professionell fotograf. Scenarierna är verklighetstrogna och har en tydlig nyhetsvinkel. Frågorna ställs med ett journalistiskt perspektiv, de är vinklade, ibland provokativa och kan vara tuffa att svara på. Varje kursdeltagare blir intervjuad två gånger. Lyssning och återkoppling görs tillsammans med övriga deltagare. Möjligheten att titta och lyssna på kollegornas intervjuer fördjupar kunskapen. Övningarna ska öka deltagarnas säkerhet inför intervjusituationer och fördjupa kunskaperna från grundutbildningen avseende till exempel budskap, formuleringar och tydlighet.

Dokumentlista: