Asbest i arbetsmiljön

Riktar sig till chefer, ansvariga och alla som kommer i kontakt med asbest. Vad säger lagen?

Förkunskap:

Inga förkunskaper krävs

Praktisk information:

Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursen ger en insikt i var det förekommer asbest vid bygg- och anläggningsarbeten och hur detta regleras i lagstiftningen. En viktig del av kursen är hur asbest påverkar hälsan och hur man skyddar sig genom rätt utbildning, planering och användande av skyddsutrustning.

Kursinnehåll:

 • Vad är asbest och vart finns det?
 • Påverkan på människor?
 • Vad säger lagen om asbest?
  • AFS 2006:1 Asbest
  • AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet
  • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
  • AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden
 • Risker och åtgärder
 • Riskbedömning och exponering
 • Hygieniska gränsvärden
 • Hanterings- och skyddsinstruktioner
 • Domar och sanktionsavgifter

Dokumentlista: