BAS P/U Fördjupning

Kursen riktar sig till dig som ska arbeta som BAS-P och/eller BAS-U.

Förkunskap:

Erfarenhet av arbete som samordningsansvarig, projektledare, projektör eller entreprenör alternativt annan erfarenhet som ansvarig för bygg- eller anläggningsarbete. BAS Grund eller motsvarande.

Praktisk information:

Vi ser gärna att deltagare tar med sin egen organisations arbetsmiljöplan samt sin dator för att praktiskt kunna arbeta med planen under utbildningen. I avgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kursintyg utfärdas. Om du går kursen på distans behöver du ha en fungerande kamera och mikrofon för att kunna delta.

Kursbeskrivning:

Kursinnehåll

 • BAS Fördjupning
  • Rutiner BAS P, U
  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljöplaner
 • Arbete med föreskrifter:
  • Bygg- och anläggningsarbete
  • Belastningsergonomi
  • Arbetsplatsens utformning
  • Maskiner
  • Arbete med risk för fall (stegar, ställningar lyftanordningar, arbete på tak)
  • Kemiska arbetsmiljörisker
  • Personlig skyddsutrustning
  • Passerande fordonstrafik
  • Beredskap för olyckor

Kursmål

 • Att få översiktlig kunskap om ovan nämnda föreskrifter
 • Att få god kunskap om riskbedömningar och arbetsmiljöplaner
 • Att få fördjupad  förståelse för vad som krävs av BAS-P och –U samt utförare.

Dokumentlista: